Ballina Aktualitet Ministria Financave verifikon pagat e ish-të përndjekurve për 23 mijë dosje, ja...

Ministria Financave verifikon pagat e ish-të përndjekurve për 23 mijë dosje, ja kujt i jepet përparësi

Ministria e Financave mesaduket ka filluar të vëzhgojë më me vëmendje dosjet e ish-të përndjekurve politikë të regjimit komunist për të parë përfituesit dhe ndarjen e tyre në kategoritë përkatëse parësorja dhe joparësorja.

Ministrja teknike Helga Vukaj është duke verifikuar procesin e dëmshpërblimit për ish-të dënuarit politikë të regjimit dhe ndërkohë po pritet pagesa e këstit të tretë për të dyja kategoritë.

Janë gjashtë kategori gjithësej dhe janë përcaktuar kushtet që duhet të plotsohen. Të parat në listë janë gratë ish-të dënuara që jetojnë në momentin e pagesës më pas në kategorinë e dytë janë persona ish-të dënuar mbi 75 vjeç në datën e hyrjes në fuqi të ligjit, të cilët vazhdojnë të jenë gjallë dhe në kategorinë e tretë me prioritet janë persona ish-të dënuar politikë të gjallë që vuajnë nga sëmundje të rënda vijojmë me kategorinë e katërt ku prioritet kanë persona ish-të dënuar që janë gjallë, të cilët pavarësisht moshës, në momentin e pagesës kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç për kategorinë e pestë prioritet kanë persona ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç dhe në fund tek kategoria e gjashtë prioritarë janë ish-të dënuar që janë gjallë dhe në momentin e pagesës nuk kanë mbushur 75 vjeç, të cilët duhet të dorëzojnë certifikatë personale jo më e vjetër se një javë nga data e dorëzimit dhe numër llogarie.

23 mijë është numri i ish-të përndjekurve politikë, që përfitojnë dëmshpërblim raportohet nga Ministria e Financave.