Anëtarët e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion do të përzgjidhen përmes një strukture pikëzimi.

E njëjta formulë do të përdoret dhe për Prokurorin e Përgjithshëm. Formula është përgatitur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili ka diskutuar mbi rregulloret që do të aplikohen në votimin e konkurentëve.

Për kandidatët e SPAK, rëndësi më e madhe i është dhënë  vlerësimit profesional.

Aplikantëve do t’u kërkohen pesë hetimet më të suksesshme që kanë bërë në luftën kundër korrupsionit apo dhe në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale.

Pikërisht këto dosje do të kalojnë në sitë. Krahas çështjeve që do të sugjerohen nga kandidatët, vetë Komisioni ka të drejtë të përzgjedhë një çështje për ta shqyrtuar dhe për të parë profesionalizimin e treguar nga prokurori dhe metodat e përdorura prej tij si dhe përfaqësimin në gjyq.

Maksimalja e pikëve është përcaktuar të jetë pesë për çdo kriter dhe 15 fituesit do të jenë atë që do të mbledhin pikët maksimale.

Dy rregulloret do të miratohen në parim në seancën e së martës në KLP, ku do të hapet dhe gara për kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm.

Deri tani interesin për tu përfshirë në garë e ka shprehur kryeprokurorja e përkohshme Arta Marku dhe prokurori Olsian Çela.