Kafshët vijnë në një shumëllojshmëri të madhësive.

Por ndonjëherë natyra na mahnit përtej asaj çfarë kemi menduar.