71% e Tokës është e mbuluar nga uji dhe toka në të cilën jetojmë vetëm përbën 29% të mbetur. Por nëse uji dhe toka do të shkëmbejnë vendet? Toka do të bëhej një vend krejtësisht tjetër.

Temperatura e Tokës do të rritet në mënyrë drastike dhe do të çonte në një rritje të popullsisë së mishngrënësve. A do të ishim në gjendje të mbijetonim ne njerëzit?


Temperaturat do rriteshin në mënyrë drastike


Sasia e Oksigjenit në atmosferë do të ulej


Fauna e tokës do ndryshonte

Transporti tokësor do bëhej më i thjeshtë
Qytetërimi dhe ekonomia njerëzore do të ndryshoheshin përtej asaj që dimë sot
Everesti nuk do ishte më mali i lartë