Ndotja është e lidhur ngushtësisht edhe me cilësinë e jetës!

Indeksi i ndotjes është një përllogaritje e cila mbështetet në ndotjen e përgjithshme të një qyteti. Peshën më të madhe në këtë përllogaritje e ka ndotja e ajrit dhe e ujit, të cilët janë dy faktorët kyç në përcaktimin e nivelit të ndotjes së një qyteti. Kategoritë e tjera të ndotjes kanë një peshë më të vogël në përcaktimin e indeksit. Sa më i lartë të jetë numri i indeksit, aq më i ndotur është shteti, dhe e kundërta.

Për vitin 2019 Shqipëria ka shënuar një indeks të ndotjes prej 77.07 dhe Maqedonia 80.85. Megjithatë në krahasim me një vit më parë indeksi i ndotjes në Shqipëri ka shënuar rritje me 2 pikë, nga 75 që ishte.

Sipas hartës të gjeneruar nga Numbeo, Europa Jugore dhe Qendrorë është vendi më i ndotur i kontinentit. Pas Maqedonisë dhe Shqipërisë renditet Ukraina me një indeks prej 66.6 pikë, Bullgaria me 63.9, Bosnja me 63.4, Rusia me 62, Serbia me 58.

Italia dhe Greqia kanë shënuar përkatësisht 53 dhe 51 pikë, duke u renditur në vendin e 11 dhe 13 nga 39 vende të Europës.

Ndërkohë që vendet me ndotjen më të ulët janë vendet Skandinave. Finlanda është vendi me ndotjen më të ulët në Europë, e ndjekur nga Islanda, Suedia, Estonia dhe Norvegjia. Ndër vendet e Ballkanit, Kroacia ka ndotjen më të ulët.