INSTAT pasqyron raportet e reja në lidhje me kualifikimin e grave dhe burrave në Shqipëri.Studimi më i fundit tregon mbi ndryshimet gjinore në vendin tonë.

Burrat janë më aktivë në tregun e punës, me një pjesëmarrje prej 74 për qind. Ndërsa pjesëmarja aktive në forcat e punës për gratë është në nivelin 59.3%.

Sipas INSTAT, kjo lidhet me pjesëmarrjen e tyre në aktivitetin shtëpiak.

“Po të hedhim një vështrim të diferences që kanë burrat dhe gratë në paga në Shqipëri vërejmë se hendeku gjinor është 6,3 % në favor të meshkujve që do të thotë se gratë paguhen mesatarisht sa 93,7 % të pagës së burrave”, u shpreh, drejtoresha e përgjithshme e INSTAT.


Sipas Institutit të Statistikave, gratë në Shqipëri kanë një jetëgjatësi prej 3 vjet më të madhe se burrat.

Nga ana tjetër mosha mesatare e martesës për gratë është 25.1 vjeç dhe 30.4 për burrat.


“Nga pikëpamja e inaktivitetit, 21.5% e grave deklarojnë se janë inaktive në tregun e punës, duke qenë se janë duke përmbushur detyrat shtëpiake dhe vetëm 1% e burrave e deklarojnë këtë si shkak inaktiviteti”, deklaroi Ibrahimaj.