Shqipëria në katërmujorin e parë të vitit 2019 shënon rritjen më të madhe të importeve  nga Kina.

Sipas Instat, krahasuar me po të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo vlerë është 26.8 % më e lartë.

Pas Kinës, rritjen më të madhe të importeve për këtë katërmujor Shqipëria e ka pasur nga Greqia, me 13.3% dhe nga Turqia, me 6%.

Nga ana tjetër, vendet me të cilat importet kanë pasur uljen më të madhe janë Italia (-6.4 %), Gjermania (-18.9 %) dhe Kosova (-8,3 %).

Në periudhën Janar – Prill 2019, importet nga vendet e Bashkimit Europian zënë 60 % të importeve gjithsej.

Partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë janë Italia (33.7 %), Greqia (7.2 %), Kina (6.8 %) dhe Gjermania (6.1 %).