Më shumë se një miliard kafshë mund të jenë shfarosur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë nga zjarret, që dogjën 8,4 milionë hektarë në të gjithë Australinë, sipërfaqe kjo e barabartë me territorin e Austrisë, sipas vlerësimeve të fundit të WWF Australia.

“Shifrat e kafshëve të zhdukura, nga zjarret që po shkatërrojnë Australinë, janë përllogaritur duke përdorur një metodologji, që vlerëson ndikimin e shpyllëzimit mbi faunën australiane”, shpjegoi WWF.

Sipas kësaj shoqate, bëhet fjalë për një apokalips.