Ish-truproja i Sali Berishës, Izet Haxhia, i cili është ekstraduar së fundmi nga Turqia, ka bërë lëvizjen e parë për rihapjen e dosjes “Hajdari”.

Avokati i tij i ri, Bashkim Nikolla, ka dorëzuar ditën e djeshme një kërkesë për rivendosje në afat të ankimimit për vendimin, që e dënoi me 25 vjet burgim për vrasjen e Azem Hajdarit.

Kjo është lëvizja e parë e Izet Haxhisë që pas ekstradimit nga Turqia. Pasi të rivendoset në afat ankimimi, Haxhia së bashku me avokatin do të vijojnë procedurat për rigjykim dhe rihetim të dosjes “Hajdari”.

Kërkesja e plotë e Izet Haxhisë përbëhet nga 4 faqe, ku janë të renditura argumentet e ish-truprojës së Berishës për rastin në fjalë.

Haxhia është dënuar me 25 vjet burg në mungesë për vrasjen e deputetit Azem Hajdari, ndërsa në kërkesë shkruhet se ai nuk është marrë në pyetje asnjëherë, qoftë nga Prokuroria dhe qoftë nga Gjykata.

Haxhia nuk ka pasur avokat me prokurë të nënshtruar nga ai dhe është dënuar në mungesë. Prej vitesh, Haxhia ka jetuar në Turqi dhe së fundmi, Gjykata Supreme e Turqisë i tha “po” ekstradimit të Izet Haxhisë. Procedurat kishin nisur që në vitin 2007, ku në krye të qeverisë ishte Berisha. Ministria e Drejtësisë shqiptare i ka siguruar palës turke se do ta rigjykojë Haxhinë në rast se ekstradohet.

KËRKESA
Për rivendosjen në afat të apelit kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr. 316, datë 29.04.2002, në ngarkim të të pandehurit Izet Haxhia, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 351, datë 09.07.2002.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi ka gjykuar çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Izet Haxhia, në përfundim ka vendosur: Të deklarojë fajtorë të pandehurin Izet Haxhia, për veprën penale të “vrasjes me paramendim”, e kryer në bashkëpunim të Azem Hajdarit, të parashikuar nga neni 78 dhe 25 i Kodit Penal;

Të deklarojë të pafajshëm të pandehurin Izet Haxhia për veprën penale të “vrasjes me paramendim”, e kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë të Zenel Nezës, parashikuar nga nenet 78, 25, 22 të Kodit Penal; Përfundimisht, Gjykata e dënon të pandehurin Izet Haxhia me 25 vjet burgim.

Ky vendim i Gjykatës për të pandehurin Izet Haxhia është i pabazuar në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, në Dispozitat Kushtetuese dhe në Aktet Ndërkombëtare. Më konkretisht: Vërtetohet se gjykimi i kësaj çështjeje në të gjitha shkallët e gjykimit është zhvilluar në mungesë të të pandehurit Izet Haxhia dhe pa dijeninë e tij. Ai nuk ka lëshuar asnjë lloj prokure për avokatin që e ka përfaqësuar në gjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë. Ai nuk ka pasur dijeni për ankimimin që i është bërë vendimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, e cila e ka lënë në fuqi vendimin e Shkallës së Parë.

Vetë Izet Haxhia provohet se nuk ka bërë deklarime përpara organeve proceduese. I pandehuri Izet Haxhia, në vazhdimësi, deri më datën 08.05.2018 kur u ekstradua, ka qëndruar në Turqi, nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të autoriteteve shtetërore të këtij vendi. Vërtetohet që drejtues të Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë i kanë komunikuar Ministrisë së Drejtësisë së Turqisë, më datën 06.04.2007, garancitë e Shtetit Shqiptar për rigjykimin e Izet Haxhisë, në zbatim të Dispozitave Kushtetuese të Kodit të Procedurës Penale – 147, 148, 449, 450, 453.

LEXO EDHE:  Ekzekutoi 8 familjarët e tij në Gusht, Ritvan Zykaj bën kërkesën befasuese nga burgu

Gjithashtu, drejtuesit e Ministrisë së Drejtësisë kanë garantuar respektimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, si edhe të Paktit Ndërkombëtar të 16 dhjetorit 1966 në lidhje me të Drejtat Civile dhe Politike. Duke u bazuar në këto garanci, i pandehuri Izet Haxhia u paraqit pranë autoriteteve të Policisë turke me qëllim realizimin e ekstradimit më datën 08.05.2018 në Rinas, Shqipëri, duke qenë i bindur se ai do të dëgjohet nga gjykatat shqiptare, sepse çështja penale në ngarkim të tij do të rigjykohej, meqenëse ai është gjykuar dhe dënuar në mungesë.

Për t’u realizuar premtimi i Qeverisë Shqiptare, se me ekstradimin e Izet Haxhisë nga Turqia në Shqipëri, çështja penale do të rigjykohej, meqenëse ishte gjykuar në mungesë, i pandehuri pranoi ekstradimin dhe paraqet kërkesën për rivendosjen në afat të ankimimit për në Gjykatën e Apelit. Në bazë të nenit 450, pika 1, germa e, “Kur personi është gjykuar në mungesë, sipas nenit 352 të këtij Kodi dhe kërkon rigjykim të çështjes, kërkesa nuk mund të refuzohet.

Vlen të theksohet se në një shkresë që Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, që mban datën 15.07.2008, nr. 10102, drejtuar Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, Seksioni i Katërt, Strasburg, firmosur nga agjente qeveritare Suela Mëneri, thuhet: Në përgjigje të letrës suaj të datës 20 mars 2008, lidhur me ankimimin nr.34783/06 “Izet Haxhia Kundër Shqipërisë, po ju informoj sa vijon:

Shtetasi Izet Haxhia është gjykuar dhe dënuar në mungesë. Në përgjigje të pyetjes suaj të parë të Gjykatës, sa i takon të drejtës së ankuesit për të kërkuar rihapje të proceseve gjyqësore, që përfunduan me dënimin e tij, në kushtet kur procesi për ekstradimin e ankuesit nga Turqia është ende pezull, sqarojmë se Shteti Shqiptar, ndër të tjera i ka ofruar Shtetit Turk garanci për respektimin e së drejtës së ankuesit për t’u rigjykuar konform Kushtetutës së Shqipërisë dhe neneve 147, 148, 449, 450, 453 të Kodit të Procedurës Penale.

Në këto rrethana, në bazë të dispozitave që cituam më lart, kërkojmë pranimin e kërkesës për rivendosjen në afat të së drejtës së ankimimit për në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Për të marrë lajmet e fundit të “DuaLajm.com”, ndiq edhe faqen tonë në Facebook