A e dini se për vdekjen flasin edhe librat e shenjtë. Madje në to mund të gjeni ekzaktësisht se çfarë thuhet për vdekjen dhe kur ajo do të trokasë përtr ju.

Më poshtë do të sjellim se çfarë është shkruhet në librin e shenjtë të myslimanëve, Kuranin, për vdekjen:

Thuhet se njërit nga profetët meleku i vdekjes i kishte premtuar se do ta paralajmërojë me dy ose tre shenja.

Kur i kishte ardhur Exheli, ëngjëlli i vdekjes, ai profet i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?!

Ai u përgjigj: Po, e bëra.

1-Zbardhja e qimeve të tua pasi që i kishe të zeza.

2-Dobësia e trupit tënd pasi ishe i fuqishëm.

3-Shtrembërimi i trupit tënd pasi ishte i drejtë.

Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vdekjes.