Kosova ka aplikuar disa herë për tu anëtarësuar ë organizatën ndërkombëtare të policisë së Interpol, fillimisht në vitin 2010, më pas në vitin 2015 dhe të tretën herë para një viti.

Kjo ishte hera e katërt ku Kosova përgatitej në mënyrë intensive për tu bërë pjesë e Interpol dhe ka qenë një proçes i gjatë dhe tepër i vështirë por pa sukses.

Është dhënë përgjigja përfundimtare për këtë kandidim të katërt dhe Kosovës i është mohuar sërisht anëtarësimi. 

S’duhet harruar dhe se Serbia ka bërë përpjekjet maksimale për të bllokuar këtë proçes.