Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë: