Ndonjëherë jeni të pasigurtë për ndjenjat që ka partnerja ndaj jush, prandaj ekzistojnë disa mënyra për të vërtetuar tradhtinë.

Femrat që bëjnë orgazma të rreme gjatë marrëdhënies seksuale janë më pak të besueshme. Një anketim ka marrë rastet e 138 femrave dhe 121 meshkujve heteroseksualë ku i ka pyetur për tradhtinë.

Ekspertja e seksit, Tammy Nelson zbuloi se 80% e femrave kanë pranuar se bëjnë orgazma të rreme gjatë seksit.

Kështu, sa më të shpeshta të jenë këto raste, aq më të larta janë mundësitë që një femër të ketë tradhtuar në të kaluarën dhe të tradhtojë në të ardhmen.

Studimet e mëparshme kanë treguar se gratë që bëjnë këto veprime janë të pakënaqur nga marrëdhënia me partnerin dhe kërkojnë kënaqësi diku tjetër.