Linja e transportit të udhëtarëve Tiranë-Elbasan është bërë një grindje e vazhdueshme mes operatorëve të vjetër dhe Gjykatës Administrative. Kjo e fundit ka vendosur të japë leje për një operator të ri, ndërsa Shoqata e Transportit Ndërqytetas e cilëson këtë gjë si shkelje të ligjit të transportit i cili është miratuar vetëm 6 muaj më parë.

Shoqata e Transportit të Udhëtarëve Ndërqytetas ka denoncuar një rast korruptiv përsa i përket një vendimi të Gjykatës Administrative për dhënien e lejes për një operator të ri transporti për linjën Elbasan-Tiranë.

Kujtim Mema, kryetari i kësaj shoqate kërkoi që të zbatohet ligji i transporteve i miratuar 6 muaj më parë dhe të mos merren më vendime abuzive.

“Rastin flagrant që kemi dhe duam ta denoncojmë sot është rasti i Gjykatës Administrative në Tiranë, të gjyqtares Gentina Muça, e cila gjykon një proçes të Ministrisë së Transporteve mbi një operator, gjyqtarja jep kundra këtë vendim, kundra Ministrisë.”

Ai paralajmëron se nëqoftëse ky vendim nuk merret parasysh nga Ministria e Transporteve do të përshkallëzohen protestat.

Sigurisht që ne nuk do të rrimë të heshtur, ne pas konferencës tjetër do të përgatitemi dhe për protestë nëqoftëse nuk do të na merren parasysh.
Prej dy vitesh për linjën Tiranë-Elbasan ekziston një konflikt i dublimit të linjave.”

Me miratimin e ligjit të transporteve ku u bë edhe përgjysmimi i linjave u vendos të ishte vetëm një operator.