Gjithçka fillon këtu: një periudhë hipnotike tregon, nën një mikroskop, hapat e përpiktë dhe kompleksë që transformojnë një qelizë të fekonduar në larvat e salamandrës.

Një grumbull qelizash, dhe madje edhe dy, u bashkuan në një takim me fat për to.

Me këtë dokumentar: Van Ijken donte të dokumentonte procesin e ngjizjes nga fillimi dhe vendosi të ndiqte evolucionin e vezëve transparente të alpines së re (Ichthyosaura alpestris), një amfib i familjes salamandra.

Ai krijoi një sistem i cili e lajmëronte sa herë që një qelizë e re ishte fekonduar nga një mashkull.

Xhirimi i ndarjes së parë qelizore nën mikroskop provoi të ishte një garë kundër kohës; dhe madje edhe me ato të mëvonshme, puna ishte veçanërisht komplekse.