Me këtë mjet që është shpikur për zjarrfikësit, nuk ka rëndësi sesa ata vonohen kur ka rënë zjarri.

Është quajtuar “IFEX Impulse” dhe krijuar në Gjermani. Për të fikur zjarrin përdor ajër dhe ujë dhe forca shtytëse arrin në shpejtësinë prej 400 km/orë. Zjarret e vogla mund ti fiki me sasinë e vogël prej 13 litrash ndërsa zjarrfikset e zakonshme përdorin rreth 1500 litra ujë.

Kjo kompani gjithashtu krijon produkte dhe më të mëdhaja për zjarret të cilat mund të vendosen në shumë lloje zjarrëfiksesh, madje dhe nëpër helikoptera të cilët përdoren për të fikur zjarre nëpër pyje.