Sipas një raporti të publikuar së fundmi nga INSTAT, në tremujorin e katërt 2018, rezulton se janë evidentuar gjithsej 8.485 vepra penale, duke shënuar rritje me 0,1%, krahasuar me tremujorin e katërt 2017.

Ndërsa për vitin 2018, janë evidentuar gjithsej 34.468 vepra penale, 0,4% më shumë krahasuar me vitin 2017.

Vr*sje me dashje të evidentuar

Në tremujorin e katërt 2018, është 12, dy vr*sje më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vitin 2018, janë evidentuar 51 vr*sje me dashje, një vr*sje më shumë, krahasuar me vitin 2017.

Vr*sje e mbetur në tentativë

Në po të njëjtën periudhë janë evidentuar 25 vepra, 3 më shumë, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2017. Numri i vrasjeve mbetur në tentativë, në vitin 2018, është 114 vepra, me një rënie me 11,6 %, krahasuar me vitin 2017.

Vepra penale të rënda kundër pasurisë

Në këtë tremujor është 26, duke shënuar rënie me 16 vepra, krahasuar me tremujorin e katërt 2017. Kjo grupvepër përfshin veprat penale vjedhje me dh*në, vjedhje me armë dhe vjedhje me pasojë vd*kjen. Për këtë kategori, në vitin 2018, janë evidentuar 111 vepra, me një rënie me 32,3%, krahasuar me vitin 2017.

Vepra penale në fushën e dr*gës

Në tremujorin e katërt 2018, është 462 vepra, duke shënuar një rritje me 1,8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Këtu përfshihen veprat prodhimi dhe shitja e n*rkotikëve, kultivimi i bimëve narkotike dhe trafikimi i narkotikëve. Në vitin 2018, janë evidentuar 1.972 vepra penale në fushën e dr*gës, me një rënie me 7,0%, krahasuar me vitin 2017. Në këtë periudhë janë evidentuar 66 vjedhje të automjeteve, dy më pak, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2017. Për të njëjtën vepër, në vitin 2018, janë evidentuar 252 vepra, duke shënuar rënie me 23,4%, krahasuar me vitin 2017.

LEXO EDHE:  Raporti i Komitetit të Kombeve të Bashkuara: Shqipëria nivel të lartë të ndotjes. Shifra!

Numri i veprave penale të evidentuara për vj*dhje lokale tregtie, në tremujorin e katërt 2018, është 149, duke shënuar një rritje me 12,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vitin 2018, janë evidentuar 596 vjedhje, me një rritje me 21,1%, krahasuar me vitin 2017.

Numri i veprave penale të evidentuara për vj*dhje banese, në tremujorin e katërt 2018, është 285, duke shënuar rënie me 5,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë në vitin 2018, janë evidentuar 1.218 vjedhje banese, me një rritje me 6,4 %, krahasuar me vitin 2017.

Në këtë periudhë janë evidentuar 15 vjedhje duke shpërdoruar detyrën, 15 vjedhje më pak, krahasuar me të njëjtin tremujor të 2017. Në vitin 2018, janë evidentuar 70 vepra, duke shënuar një rënie me 40,7 %, krahasuar me vitin 2017.

Numri i veprave penale të evidentuara për vj*dhje mbetur në tentativë, në tremujorin e katërt 2018, është 99, gjashtë vepra më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vitin 2018, janë evidentuar 383 vepra, duke shënuar një rënie me 7,3%, krahasuar me vitin 2017.

Në tremujorin e katërt 2018, janë evidentuar 564 shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, duke shënuar rënie me 5,7%, krahasuar më të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i veprës penale shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, në vitin 2018 është 2.164, me një rënie me 3,7%, krahasuar me vitin 2017./ Raporton Monitor, transmeton Dualajm.com