Studentët e Universitetit ‘Aleksander Moisiu’në Durrësit i kanë dërguar një peticion qeverisë ku ndër shumë pika të tjera i kërkojnë edhe shfuqzimin e ligjit të arsimit të lartë.

Ndër të tjera studentët e UAMD-së i kanë kërkuar  qeverisë rritjen e buxheit për arsimin deri në 5 për qind të GDP.