Gjithmonë jemi mësuar ti shikojmë si më të pasurit dhe mirqenia e tyre ka qenë perherë e lartë…Po sikur të varfëroheshin njëher si do dukeshin ? Falë këtij piktori tashmë do na duhet ta shikojme sesi do të ishin këta njerëz po të kishin halle,probleme,shqetësime dhe stres të akumuluar.