Institucioni i Presidentit të Republikës ka publikuar sot emrat e kandidatëve që kanë aplikuar për postin e kryetarit të Lartë të KLSH.

Presidenca “njofton të gjithë të interesuarit se, pas përfundimin të afatit të aplikimit, rezulton se kanë shprehur interesin për t’u përzgjedhur si kandidat për pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, shtetasit (në listën) e mëposhtme:

Pas kësaj faze, Institucioni i Presidentit të Republikës bën me dije se kandidati që do t’i propozohet  Kuvendit të Shqipërisë për t’u zgjedhur në pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përzgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm, do të publikohet brenda afateve ligjore”.

Nr. Emër   Mbiemër Arsimi i Lartë Universitar / Profili Grada Shkencore e fituar
1.       Agron Agalliu U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
2.        Anastas Angjeli U.T, Fakulteti i Ekonomisë,Financier “Akademik”“Profesor”“Doktor”
3.       Albana Dhimitri U.T, Fakulteti i EkonomisëFinancier-Kontabilist “Doktor”
4.       Alba Qirjazi U.T, Fakulteti i EkonomisëFinancier-Kontabilist  
5.       Aelita Mani(Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 01.11.2018) U.T, Fakulteti i EkonomisëMerceolog i Përgjithshëm “Doktor”
6.       Alfred Çako U.T, Fakulteti Gjeologji MinieraInxhinier Minierash  
7.       Bahri Shaqiri U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
8.       Bajram Lamaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi AgrareFinancier.U.“Kristal”, F. i Drejtësisë, Jurist.  
9.       Bajram Muçaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi AgrareEkonomist. “Prof. i Asociuar”“Doktor i Shkencave”
10.   Behar Zeneli U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
11.   Bujar Stafuka U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
12.   Edmond Verçani U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
13.   Eduart Ypi U.T, Fakulteti i EkonomisëFinancier-Kontabilist  
14.   Eridian Salianji U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
15.   Ermal Yzeiraj U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
16.   Gjergji Dhima U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i BujqësisëEkonomist  
17.   Hysen Muceku(Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 31.10.2018) U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i BujqësisëEkonomist “Prof. i Asociuar”“Doktor”
18.   Kestrin Katro U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist “Profesor”“Doktor”
19.   Lefterie Luzi (Lleshi) U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
20.   Liljana Elmazi (Billa) U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist “Profesor”“Doktor”
21.   Lumtor Shkreli U.Parmës-Itali, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
22.   Muhamed Kavaja U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist  
23.    Petrit Bushi U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist.U.T, Fakulteti i DrejtësisëJurist “Doktor”
24.     Petrit Fusha U.T, Fakulteti i DrejtësisëJuristU.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist.  
25.   Pëllumb Ibrahimi    
26.   Qerim Lazaj U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
27.   Rushan Nano U.T, Fakulteti i EkonomisëEkonomist  
28.    Sabri Hoxha U.T, Fakulteti i Mjekësisë,Mjek i Përgjithshëm,U.Politeknik.T, F.Gjeologji MinieraInxhinier Gjeolog.

 

“Doktor”
29.   

 

Sali Shehu U. “Luigj Gurakuqi” Shkodër, F.DrejtësisëJurist. Sh.Lartë e Min.Brendshme

Oficer i Policisë Kriminale.

“Doktor”
30.   Shkëlqim Cani U.T, Fakulteti i EkonomisëFinancier “Profesor”“Doktor”
31.   Shpëtim Ahmetaj U.T, Fakulteti i EkonomisëFinancier  
32.   Vitore Tusha U.T, F.Shkencave Politiko JuridikeJurist “Doktor”
33.   Ylber  Karanxha U.Bujq.Tiranë, Fakulteti i BujqësisëEkonomist Agrar “Doktor”
34.   Zaim  Korsi Inst. i Lartë Bujqësor, F.Ekonomi Agrare, Ekonomist Kontabël “Doktor”